COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista e përmbaruesve për kryerje të mësimit praktik

Lajmërim dhe lista e përmbaruesve ( dokumenti integral në original)

Studentë të diplomuar të fakultetit Juridik,

Dëshirojmë t’ju informojmë që Ministria e Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë shpallë listë të përmbaruesve për kryerje të mësimit praktik (kandidatë për dhënie të provimit për përmbarues). Juristët e diplomuar do të pranohen për mësim praktik nga muaji prill gjer më dhjetor të vitit 2013. Të bashkangjitur gjeni deklaratën dhe listën e përmbaruesve.

Këtu gjeni deklaratën dhe listën e përmbaruesve.

Google+