Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Аplikimi për subvencionimin e racionit për student 2023-24

Аplikimi për subvencionimin e racionit për student 2023-24

Nga data 27.09-02.10.2023, studentët e vitit të parë (brucoshët) dhe ata studentë që nuk e kanë regjistruar semestrin veror mund të aplikojnë për për subvecnionimin e racionit për student.

Për këtë masë mund të aplikojnë të gjithë studentët që i plotësojnë këto kushte:

  • janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut

  • janë studentë të rregullt në universitete shtetërore ose private

  • nuk janë në punë të rregullt, nuk janë të regjistruar si individët fermerë dhe nuk kanë të ardhura mujore mbi asnjë bazë më të lartë se paga minimale.

Kandidatët duhet të kyçen në faqen e shërbimeve elektronike të Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës (https://e-uslugi.mon.gov.mk/#/) dhe të plotësojnë aplikacionin në thirrje.

Në të njëjtën kohë, studentët duhet të kenë parasysh se është shpallur një thirrje e veçantë për secilin nga universitetet.

Studentët me rastin e aplikimit duhet të plotësojnë, nënshkruajnë dhe bashkëngjesin dy dokumente:

  • Kërkesën për fitimin e të drejtës për ushqim studentor të subvencionuar dhe

  • Deklarimin e saktësisë së të dhënave të futura - të cilat mund të gjenden dhe shkarkohen nga këtu. (https://mon.gov.mk/al/content/?id=6256)

Çdo kandidat mund të kontrollojë aplikimin e dorëzuar, në aplikacionin elektronik në menunë "Aplikimet e mia". Për ndihmë në aplikim, studentët mund të shikojnë videon e disponueshme në këtë lidhje (https://www.facebook.com/watch/?v=416240029729436)

Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të njoftojë në mënyrë elektronike secilin kandidat për statusin e aplikimit, pas së cilës studentët do të marrin një mesazh SMS nga Sparkasse Bank për të përditësuar të dhënat e tyre dhe për të marrë kartat me të cilat mund të blejnë ushqim.

Subvencionimi i ushqimit për nxënësit është mbështetje financiare në shumë prej 140 denarë në ditë, të cilën studentët e marrin nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës për blerjen e ushqimit të përgatitur. Me kartat e dedikuara do të mundosesøt blerja e vacteve nga të mëlojë të mërket të sesin food te apo të gatshëm, p.sh. furra buke, sanduiçësh, restaurante dhe markete.

Përdoruesit kanë të drejtë të përdorin shërbimin nga e hëna në të shtunë, por jo ditët e festave dhe ditët jopune. Nëse nuk keni shfrytëzuar të drejtën e subvencionimit të kohës së studentit, shuma nuk do të transferohet nesër.

Studentët ushtrojnë të drejtën e subvencionimit të ushqimit nga data 2 tetor deri më 30 qershor.

Nëse studenti nuk e merr kartën në kohë ose nuk e mbledh fare, nuk do të mund t'i përdorë fondet në asnjë mënyrë tjetër.

Gjithashtu, çdo 1 deri më 7 të muajit për çdo muaj të vitit akademik 2023/2024 do të jetë afati i fundit për aplikim për studentët që nuk e kanë ushtruar të drejtën e ushqimit të subvencionuar studentor më parë ose të cilëve u është pushuar e drejta për mosplotësim. ndonjë nga kriteret.

Çdo aplikant që ka nevojë për mbështetje të menjëhershme gjatë aplikimit mund të kontaktojë në kontaktin e mëposhtëm: so.us@mon.gov.mk ose në zyrën e dedikuar në katin përdhesë të ndërtesës së ministrisë.

Afati i fundit për aplikim është data 2 tetor.

Google+