Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista preliminare e rezultateve nga testimi për bursë

Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën preliminare të rezultateve nga testimi për bursë, të ranguar sipas fakultetit, programit studimor dhe gjuhës së studimit:

Listat preliminare e aplikuesve për bursë, dt. 02.09.2011

Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi

Drejtësi

Administrimi Publik dhe Shkencat Politike

Parashtrimi i ankesave

Kandidatët mund të parashtrojnë ankesë deri më datë 05.09.2011, ora 12.00 në e-mail adresën: j.ajdari@seeu.edu.mk.

Lista përfundimtare e fituesve të bursës (përfshirë dhe lartësinë e bursës) do të shpallet me datë 06.09.2011.

Google+