COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Мерал Шехаби

Факултет : Јазици, култури и комуникација
Функција : Доцент
Вид на вработување : Цело работно време
Лични податоци
Датум ма раѓање : 3 ноември
E-mail : m.shehabi@seeu.edu.mk
Адреса : Ilindenska bb. Tetovë 1200
Телефон : +389 44 356 258
Факс : +389 44 356 001
Јазици ( Самоевалуација )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Turkish
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
English
B2 - Upper Intermediate

Образование

 • Dec 2009 - Mar 2017: Doctor of Philological Sciences
  Faculty: Bllazhe Koneski
  UKIM-Shkup, Shkup
  Specialty: Albanian Literature
  Thesis: "Aspekte te intertekstualitetit në letërsinë e Rilindjes kombëtare"

 • Feb 2004 - Dec 2009: "Magjister i shkencave filologjike"
  Faculty: "Blazhe Koneski " Letersia shqipe"
  Shen "Kiril dhe Metodi", Shkup
  Thesis: ""Dialogu letrar i Naim Frashërit me letersinë ojentale""

 • Sep 1999 - Jun 2003: Profesor i gjuhes dhe letersise shqipe
  Faculty: "Blazhe Koneski" Gjuhe dhe letersi shqipe
  Shen Kiril dhe Metodi , Shkup

Публикации

 • Adili-Celiku, Luljeta ; Shehabi-Veseli , Meral ; FJALËFORMIMI I FJALËVE NË POEZINË E NOLIT, Book of Proceedings, Multilingualism as a Challenge of a Linguistic, Literary and Cultural Communication, f. 90-98.. UEJL, Tetovë, 2020. (Link)

 • Shehabi-Veseli , Meral; Bajrami, Demush; Adili-Celiku, Lujeta ; KOMUNIKIMI LETRAR, SFIDË MES NAIM FRASHËRIT DHE JERONIM DE RADËS NË VEPRËN “HISTORI E SKENDERBEUT, f. 99-110. Book of Proceedings, Multilingualism as a Challenge of a Linguistic, Literary and Cultural Communication. UEJL, Tetovë, 2020. (Link)

 • Ramadani, Besarta ; Shehabi-Veseli , Meral; DIALOGU LETRAR I MIGJENIT ME POEZINË E AUTORIT ANGLEZ KEATS, faqe 23-29. Book of Proceedings, Multilingualism as a Challenge of a Linguistic, Literary and Cultural Communication.. UEJL, Tetovë, 2020. (Link)

 • Shehabi-Veseli, Meral ; Adili-Celiku, Luljeta ; Miti si hipotekst në disa vepra të rilindasëve, në veprën e De Radës, Naimit dhe Cajupit . In ANAS , pp. 75-82. 2019.

 • Adili-Celiku, Luljeta ; Shehabi-Veseli, Meral ; Si iu duk Shqipëria Konicës pas kthimit të tij, parë nëpërmjet veprës "Shqipëria si m`u duk". In ANAS, pp. 83-90. 2019.

 • Shehabi-Veseli, Meral ; THE VOICE OF OTHER IN “THE HISTORY OF SCANDERBEG” BY NAIM FRASHERI AND JERONIM DE RADA. In Knowledge without borders, pp. 1251-1258. 2017.

 • Veseli-Shehabi, Meral ; Adili-Celiku, Luljeta ; Dialogu letrar me natyrën shqiptare gjatë Rilindjes faqe 251-256.. UJEL, Tetovo, 2017.

 • Adili-Celiku, Luljeta ; Shehabi-Veseli, Meral ; Mbiemra dhe ndajfolje dialektore në veprat e Kadaresë, faqe 291-296.. UJEL, Tetovë, 2017.

Работно искуство

 • Sep 2003 - Present : Asistent
  Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni
  Type of business or sector: Mësimdhenie
  Main responsibilities: Gjuhë shqipe për fillestarë 1,2. Shkrim Akademik, Gjuhë shqipe për qëllime specifike, Romantizmi në letërsinë shqipe, Letërsia moderne, Analiza e tekstit letrar, Dimensioni ballkanik i folklorit shqiptar, Letërsi

Google+