Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Виш научен соработник од областа на компјутерски науки

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово, Институт “Макс Ван Дер Штул”, објавува оглас за избор/реизбор во научно звање

  • Виш научен соработник од областа на компјутерски науки;

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+