Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Виш лектор од областа на англиски јазик и англиски јазик за специфични намени

Универзитетот на Југоисточна Европа –Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во наставно – стручно звање виш лектор

  • ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ - виш лектор од областа на англиски јазик и англиски јазик за специфични намени;

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+