Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Факултет за правни науки

Универзитетот на Југоисточна Европа објавува оглас за избор/реизбор на наставник во насловно звањa – Насловен Доцент

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во насловен доцент од научно поле: безбедност, од областа на општа криминалистичка теорија (51600) и криминалистичка методика (51601);

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+