Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

Оглас

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: правни науки, од областа на казнено право (50804) и криминологија (50826);

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: политички науки, од областа на методологија и теорија во политичките науки (50709) и јавна политика (50710);
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: јавна управа и администрација, од областа на јавна управа (50901) и јавни служби (50902);

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: информатика, од областа на алгоритми (11007) и обработка на природните јазици (11011);
  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: информатика, од областа на програмски јазици и системи (11003) и алгоритми (11007);

За повеќе информации, проверете ги следниве документи.

Google+