Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во сите наставни научни звањa и избор/реизбор на наставник во насловно звањa – Насловен Доцент

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ

  • Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од научно поле: правни науки, од областа на историја на право (50822) и компаративно право (50809);

ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ И КОМУНИКАЦИЈА

  • Избор/реизбор на еден наставник во насловен доцент областа на примената лингвистика – германски студии (64011);
Google+