COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Оглас

ФСНТ

Врз основа на членовите 166 и 172 од Законот за високото образование на Р.Македонија, (Службен Весник на Р. Македонија бр. 82/2018 ) и членовите 4,5,6 и 10 од правилникот за избор/реизбор во наставно – научно, наставно – стручно звање и соработници, Универзитетот на Југоисточна Европа – Tетово објавува оглас за избор/реизбор на наставник во соработничко звање - Асистент

ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

  • Избор/реизбор на еден наставник во соработничко звање - Асистент, од областа: информатика (11000);

За повеќе информации, погледнети ги следните документи.

Google+