Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Студентски клубови

Клуб за дебата 
Опис: Обуки и дебати, дискутирање за прашања кои се проблематични во различни области.
Активности: Дебатирање со студенти и дебати со разни јавни личности, разни конференции со гости и обучувачи.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за добротворни цели
Опис: Клубот ќе развие разни човечки активности и ќе им помогне на луѓето на кои им е потребна поддршка.
Активности: Зголемување на моралот и мотивацијата на учениците и учениците со посебни потреби, финансиска помош на сиромашните итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за планинарство
Опис: Истражување на природните убавини и организирање на различни кампови.
Активности: Разни рекреативни активности како пешачење, планинарење итн..
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Спортски клуб
Опис: Преку овој клуб, ќе се обидеме да организираме разни спортски активности и да организираме различни натпревари во спортот.
Активности: Фудбал, кошарка, пинг-понг, шах итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за култура и кино
Опис: Клубот ќе спроведува разни активности поврзани со емитувањето на филмови и културни активности.
Активности: Емитување филмови, дискусии за светската кинематографија итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб на дипломати
Опис: Клубот ќе развива различни активности поврзани со институционални посети и различни активности со амбасадите и ќе работи на зголемување на интересот на студентите во полето на дипломатијата.
Активности: Институционални посети, амбасади, посети во странство итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб на правници
Опис: Овој клуб има за цел преку своите активности да ги промовира своите интереси и цели и да се обиде да ги обучи учениците преку конференции, обуки како идните правници.
Активности: Обука, конференции, студиски посети итн.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб на аркитектура
Опис: Овој клуб има за цел да ги промовира нивните интереси и цели преку активности и се обидува да ја промовира нивната работа во и надвор од кампусот преку активности со модели, изложби итн.
Активности: Изложби, работи со модели, посети за дополнителни искуства
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за фотографија
Опис: Овој клуб има за цел да ги поддржи сите настани со фотографии и снимки од активностите на студентскиот клуб.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб на сајбер безбедност
Групата за сајбер безбедност е студентски клуб кој има за цел да ја подигне свеста за прашањата и ризиците во сајбер просторот. Клубот организира обуки, презентации и различни активности во оваа насока. Членовите на клубот учествуваат и во други активности поврзани со сајбер безбедноста и етичкото хакирање
Активности: Обуки од областа на сајбер безбедноста, разни организации со млади и сл.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за иновативност
Опис: Овој клуб има за цел преку активности да ги промовира нивните интереси и цели и да се обиде да ги реши преку нови идеи и настани.
Активности: Настани, старт-ап, разни настани за иновации.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Социјален клуб
Опис: Овој клуб има за цел преку своите активности да ги промовира интересите на посебните целни групи како што се лицата со посебни потреби.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Клуб за меѓународни студенти
Опис: Овој клуб има за цел преку активности и во соработка со локалните студенти да ги промовира интересите и идеите на меѓународните студенти на УЈИЕ.
Активности: Настани, иновации, разни настани, соработка со сите студентски клубови.
Контакт: spa@seeu.edu.mk

Google+