COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Избори за Студентското собрание и асоцијација (ССА)

Избори за Студентското собрание и асоцијација (ССА)

Изборите на Студентското собрание и асоцијација (ССА) 2022/2023 година беа завршени со конститутивна седница на ССА која се одржа на 30. ноември и на која беа присутни сите 18 новоизбрани кандидати за да ги предложат и гласаат претседателот и потпретседателот на собранието.

Целосниот изборен процес беше поддржан и следен од Изборната комисија која овозможи фер и демократски студентски избори. Сепак, на комисијата и беа предочени одредени неправилности поврзани со некои етички прашања и тие резултираа со повлекување на Комисијата од изборите за претседател и потпретседател.

Новото Студентско собрание го избра г. Демир Демири за нов претседател со 12 гласа „за“ и 6 неважечки гласачки ливчиња и г. Адем Сопа за потпретседател со 17 гласа „за“ и едно неважечко ливче. УЈИЕ останува посветен на обезбедување на задоволство на студентите од високите стандарди за квалитет во сите сфери на нивните активности и искуства во текот на студиите.

Google+