COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конкурси

 • О Г Л А С

  3 јуни 2014

  За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa, избор/реизбор на наставник во насловeн Вонреден Професор, избор/реизбор на наставно – стручно звање Виш Лектор

 • О Г Л А С

  26 мај 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време Студентски Советник за Последипломски Студии (до враќање на работничката од породилен одмор)

 • О Г Л А С

  26 мај 2014

  За пополнување на работно место со определено работно време до 31.08.2014 Советник за студентите во факултетот за јазици, култури и комуникација

 • О Г Л А С

  20 февруари 2014

  За избор/реизбор во наставно – стручно звање Виш Лектор

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во насловно звање Насловен Доцент

  27 декември 2013

  ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ Избор/реизбор на две наставници во насловно звање – насловен доцент од областа на Кривично Право.

 • КОНКУРС

  2 декември 2013

  За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ Избор/реизбор на две наставници во сите наставни научни звања за предмети од областа на Меѓународно Право

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

  21 ноември 2013

  ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Наука за администрацијата и Еколошко право; ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Економија-Економетрија; Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Економија и Примената статистика;

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

  21 ноември 2013

  ФАКУЛТЕТ ЗА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОЛИТИЧКИ НАУКИ Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Наука за администрацијата и Еколошко право; ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Економија-Економетрија; Избор/реизбор на еден наставник во сите наставни научни звања од областа на Економија и Примената статистика;

 • О Г Л А С

  26 октомври 2013

  За пополнување на работно место со определено работно време Одговорен за академска соработка – ЈИЕУ Скопје (до враќање на работничката од породилен одмор)

 • О Г Л А С - Директор на Канцеларијата за Финансии

  22 октомври 2013

  За пополнување на работно место со определено работно време до 31.08.2014

 • О Г Л А С - За избор/реизбор во наставно – стручно звање Виш Лектор

  7 октомври 2013

  ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЦИ Избор/реизбор на десет наставници во наставно-стручно звање, Виш Лектор од областа на: Англиски јазик и англиски јазик за специфични намени;

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во насловен Вонреден Професор и насловен Доцент

  18 септември 2013

  ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА Избор/реизбор на еден наставник во насловно звање – насловен доцент за предмети од областа на Финансии и Банкарски Систем; ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ Избор/реизбор на еден наставник во насловно звање – насловен Вонреден Професор за предмети од областа на Еколошка Едукација;

 • О Г Л А С - За избор/реизбор на наставници во насловен Вонреден Професор и насловен Доцент

  18 септември 2013

  ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА Избор/реизбор на еден наставник во насловно звање – насловен доцент за предмети од областа на Финансии и Банкарски Систем; ФАКУЛТЕТ ЗА СОВРЕМЕНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ Избор/реизбор на еден наставник во насловно звање – насловен Вонреден Професор за предмети од областа на Еколошка Едукација;

 • О Г Л А С - Асистент на Директорот на Канцеларијата за Човечки Ресурси

  12 септември 2013

  За пополнување на работно место со определено работно време Асистент на Директорот на Канцеларијата за Човечки Ресурси (до враќање на работничката од породилен одмор)

 • О Г Л А С - Одговорен на Центарот за кариера

  12 септември 2013

  За пополнување на работно место со определено работно време Одговорен на Центарот за кариера (до враќање на работничката од породилен одмор)

 • Оглас

  17 август 2013

  Оглас за пополнување на работно место со определено работно време - Директор на Институт за истражување „Макс Ван Дер Штул„

 • Оглас

  16 август 2013

  Оглас за пополнување на работно место со определено работно време - Административен Секретар во факултетот за Правни Науки

 • О Г Л А С - 01.08.2013

  1 август 2013

  За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa и во звање Насловен Доцент

 • О Г Л А С

  15 јули 2013

  За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

 • О Г Л А С

  24 јуни 2013

  За избор/реизбор на наставници во сите наставни научни звањa

Go to page:
Google+